Úvod » Dotace

Dotace

Podpora kulturních akcí

Rok 2017 - Mikroregion Litovelsko

Výše příspěvku: 12 300,- Kč

mikroregion_litovelsko

Územní plán obce Loučka

Rok 2017 - Ministerstvo pro místní rozvoj

Výše příspěvku: 80 000,- Kč.

mmr_cr_rgb

Oprava fasády obecní kaple 2016

Výše příspěvku: 20 000,- Kč

Oprava fasády obecní kaple 2016

Rekonstrukce obecního úřadu

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2016.

Výše příspěvku: 300 000,- Kč

olomoucky_kraj_2

Obecní studánka opravena po 60 letech obcí Loučka, za finanční podpory Mikroregionu Litovelsko 17. 11. 2015.

Výše příspěvku: 17 200,- Kč

mikroregion_litovelsko

Zateplení kulturního domu - obec Loučka

Realizace - 2015

Projekt bude spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Prioritní osy: 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)
Účel poskytnutí podpory: Předmětem podpory je zateplení budovy kulturního domu v obci Loučka. Navrhovaná opatření spočívají v zateplení obvodových svislých zdí objektu a v zateplení stropu nevytápěné půdy.

Výše příspěvku: 908 458,18 Kč 
z toho podpora z FS 857 988,29 Kč + SFŽP ČR 50 469,89 Kč

op__p_eu_fs

„Oprava chodníků – II. etapa v roce 2014”

Projekt bude realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z programu obnovy venkova 2014.

Výše příspěvku: 300 000,- Kč.

olomoucky_kraj_2

„Setkání rodáků, občanů a přátel obce Loučka”

Projekt bude realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z programu významné projekty Olomouckého kraje 2014

Výše příspěvku: 50 000,- Kč.

olomoucky_kraj_2

„Oprava chodníků v roce 2012”

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z programu obnovy venkova 2012.

Výše příspěvku: 200 000,- Kč.

olomoucky_kraj_2

Olomoucký kraj Region HANÁ IDOS Mikroregion Litovelsko Evropská databanka ZZSOK HZSOL

Obec Loučka | Profesionální tvorba www stránek, webdesign - webové prezentace