Úvod » Odpady » Úhrada poplatků za odpad

Platba poplatků za komunální odpad, stočné a psa

Platba za komunální odpad

Platí občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Loučka nebo osoba, která vlastní v obci Loučka nemovitost.

Platba za rok činí 400,- Kč / osoba (nejpozději do 31.10. běžného roku).

Platbu je možno uhradit v hotovosti na OÚ v Loučce nebo na účet obce č. 1817939359/0800, variabilní symbol: 1337+číslo domu.

Platba za stočné

Platí občané, kteří trvale bydlí v obci Loučka nebo občané, kteří mají v obci Loučka nemovitost a mají řádně uzavřenou smlouvu o stočném.

Platba za rok činí 98,- Kč / osoba (nejpozději do 31.10. běžného roku).

Platbu je možno uhradit v hotovosti na OÚ v Loučce nebo na účet obce č. 1817939359/0800, variabilní symbol: 2321+číslo domu.

Platba za psa

Platí držitel psa, který má trvalý pobyt v obci Loučka.

Platba za jednoho psa činí 100,- Kč / rok. Platba za druhého a každého dalšího psa stejného držitele činí 150,- Kč / rok. Tuto platbu je nutné provést nejpozději do 31.10. běžného roku.

Platbu je možno uhradit v hotovosti na OÚ v Loučce nebo na účet obce č. 1817939359/0800, variabilní symbol: 1341+číslo domu.

Olomoucký kraj Region HANÁ IDOS Mikroregion Litovelsko Evropská databanka ZZSOK HZSOL

Obec Loučka | Profesionální tvorba www stránek, webdesign - webové prezentace