Menu

Obecní úřad Loučka

Loučka 76, 783 22 Cholina

Aktuální informace

Plus med dva s.r.o. Senice na Hané

15.07.2024

Dne 18.7. MUDr. Jan Bajorek nebude ordinovat, v ordinaci bude přítomna sestra.

Oznámení MUDr. Krčová - Cholina

07.05.2024

MUDr. Krčová oznamuje, že ve čtvrtek 9.5.2024 a v pátek 10.5.2024 v Cholině a ve Vilémově neordinuje. Zástup po oba dny MUDr. Beilová, Poliklinika Litovel od 9-12, pouze akutní stavy. Tel.: 585 343 422.

Oznámení - orientační běh

23.04.2024

V sobotu 27. 4. 2024 pořádá Svaz orientačního běhu v obci Loučka závod v orientačním běhu. Upozorňujeme občany, že v obci bude parkovat větší množství automobilů a bude se zde pohybovat větší množství lidí. Trasa závodu povede v oblasti Rampachu, centrum závodu bude v areálu Osouch. Prosíme všechny o shovívavost a toleranci za kterou předem děkujeme.

Prodej krmných směsí

22.04.2024

Firma Vojtíšek, bude v sobotu 27. 4. 2024 v 11:15 hod. u smíšeného zboží prodávat krmné směsi pro králíky, slepice a jinou drůbež, dále obilí a vykupovat králičí kůže za cenu 25 Kč/kus.

MUDr. Krčová - Cholina

20.03.2024

MUDr. Krčová oznamuje, že ve čtvrtek 28.3.2024 v Cholině a ve Vilémově neordinuje. Zástup MUDR. Beilová - Poliklinika Litovel od 9,00 - 12,00 hod. pouze akutní případy. Tel: 585343422

Registrační číslo: CZ.05.01.04/01/23_043/0002508

Odkanalizování obcí Bílsko a Loučka a vybudování společné ČOV

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudování nové splaškové kanalizace v obcích Bílsko a Loučka a vybudování nové společné ČOV s kapacitou 600 EO. Realizací projektu bude zajištěna ekologická likvidace odpadních vod vznikajicích na území obcí Bílsko a Loučka, a to v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění.

Termín realizace projektu: 04/2024 - 12/2025

Nejnovější foto

Obec Loučka

Obec Loučka je malebná vesnička ukrytá v kopcích, které jsou počátkem Bouzovské vrchoviny. Leží mimo hlavní dopravní tepny, ale nikam odtud i sem není příliš daleko. Návštěvníky Loučky hned na první pohled zaujme okolní příroda, lesy a vodní biotop. Název obce je odvozen ze staročeského lúka, louka, což znamená "travnaté místo".

Nejstarší písemné zprávy, které se obce přímo týkají jsou datovány do první poloviny 14. století. Podle těchto zpráv byla Loučka v majetku olomoucké metropolitní kapituly, která ji spolu s dalšími vesnicemi prodala a Loučka se stala součástí chudobínského panství. V době třicetileté války byla Loučka značně zpustošena a po celé období feudalismu byla  "přifařena a přiškolena" do blízké Choliny. Po roce 1848 došlo ke změnám, které se projevily i v Loučce, vrchnost nahradila státní správa a obecní samospráva v rámci politického i soudního okresu Litovel. Hospodářský pokrok se projevil zejména v zemědělství, v roce 1920 byla zřízena mlékárna, začal se rozvíjet spolkový a kulturní život, v roce 1912 byla otevřena obecná škola. Po první světové válce pokračovaly pokrokové a demokratizační změny v obci. Do osudů Loučky však zasáhla velmi silně a neblaze nacistická okupace. Samospráva obce byla okleštěna, řada spolků zakázána. Po květnu 1945 získaly vliv tradiční spolky a lidová strana, ale po únoru 1948 ovládla pozice komunistická strana. V roce 1960 byla Loučka spojena se sousedním Bílskem do jednoho celku a od roku 1980 do většího samosprávného celku se sídlem v Cholině. Konec roku 1989 proběhl bez větších akcí a otřesů, na počátku nové etapy se Loučka znovu osamostatnila a MNV v Cholině nahradilo obecní zastupitelstvo v čele se starostou přímo v Loučce.

V současnosti má Loučka 203 obyvatel, jádro vesnice tvoří poměrně široká náves, kolem níž jsou rozestavěny po obou stranách řady většinou jednopatrových stavení. Mezi občanskou vybavenost obce patří rozvod plynu v obci, vodovodní síť, rozvod telefonní sítě, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas a obecní knihovna. Obec provozuje smíšené zboží a obecní pohostinství. Občané se mohou scházet na obecním sále a v letních měsících na hřišti "Osouch". Pro děti je v obci dětské hřiště a hřiště na kopanou. Spolková činnost v obci je zastoupena Sborem dobrovolných hasičů, Rybářskou společností a dále honebním společenstvem Bílsko-Loučka. V obci působí také jezdecký klub BEKA.

Loučka má zajímavý obecní znak, který je znám z dochované pečeti z roku 1672. Uprostřed vnitřního kruhu je vyobrazen kohout, celá pečeť je lemována jednoduchým vavřínovým věncem a legendou. Z výraznějších pamětihodností je v obci kaple svatého Jana Křtitele, pod jejímž trojúhelníkovým štítem je umístěna pamětní deska s upomínkou na padlé v obou světových válkách. Před kaplí je kamenný kříž s korpusem Ukřižovaného Krista, mezi památkami místního významu je evidována také kaplička sv. Cyrila a Metoděje a socha Panny Marie Lourdské. Největší pozornost ovšem poutá památník T. G. Masaryka, který byl odhalen již v létě roku 1919.

Letecký pohled na obec
Kaplička
Dětské hřiště

Olomoucký kraj
Region Haná
IDOS.cz
Mikroregion Litovelsko
HZS Olomouckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o.

Obecní úřad Loučka

Loučka 76, 783 22 Cholina
+420 585 349 290
+420 778 097 372
obec@obec-loucka.cz

Úřední hodiny

Pondělí 17:00 - 19:00
Středa 17:00 - 19:00
CzechPoint

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Nastavení souborů cookies
Tento web používá soubory cookie, které pomáhají fungování webu, zajištění bezpečnosti a také ke sledování vaší interakce s naším webem a přehrávání videí.  více informací o použití cookies
Přijmout nezbytné
Přijmout vše