Menu

Obecní úřad Loučka

Loučka 76, 783 22 Cholina

Úvod » Naše obec » Historie obce

Historie obce

Střípky z historie obce Loučky


Obec Loučku na mapě najdete na počátku Bouzovské vrchoviny, od severovýchodu a východu schovanou
za vrchem Rampachem (418 m n.m.) a jižnějšími Vršky (401 m n.m.).

IMG_1724-upr1

Loučka má zajímavý obecní znak, který je znám z dochované pečeti z r. 1672

pecet

Krajina kolem Litovle lákala odedávna k osídlení díky své příhodné poloze a příznivým přírodním podmínkám.

období do roku 1589

Dvě nejstarší písemné zprávy, které se přímo týkají Loučky, jsou datovány do pvní poloviny 14. století. Podle první z nich zapsal opat kláštera Hradiska u Olomouce Augustin (1336-1350) ves Loučku doživotně Milotovi z Choryně. Druhá zpráva o Loučce je zcela konkrétní. Podle originální pergamenové listiny, datované 27.října 1348 v Olomouci, prodal tehdy Matěj ze Seničky se souhlasem své manželky Kateřiny roční plat 15 a půl hřivny ze Seničky (Parvo Sienicz), Cakova (Czakaw) a Loučky (Lucka) za 200 hřiven grošů olomoucké kapitule.
O osudech Loučky ve 14. a 15. století máme jen velmi málo zpráv a z torzovitě dochovaných pramenů není možné zachytit ani to, do jaké míry byla Loučka postižena např. v době bratrovražedných bojů na sklonku 15. století. Nejstarší údaje o počtu loučských usedlíků pocházejí z let 1516 a 1538 a shodně uvádějí ve vsi deset usedlostí, v roce 1575 bylo usedlostí již 18.

období před a po třicetileté válce

Nová kapitola v dějinách Loučky se začala psát v roce 1589, kdy olomoucká kapitula prodala mimo jiné i Loučku Václavovi Gájovskému z Gáje a Galení a tyto spojil s nevelkým chudobínským panstvím.Po jeho smrti přechází panství po vdově Kateřině Buchlovické na Albrechta Bukůvku z Bukůvky. V roce 1622 se novým majitelem stává Adam Bess a jeho manželka Estera a ti k němu připojili statek Vilémov. Po utrpení třicetileté války se v roce 1652 stává novým majitelem Jan Baltazar Vetter - tehdejší hejtman Olomouckého kraje a pak se střídali další majitelé:
1659 - Anna Polyxena Skrbenská z Hříště
1661 - olomoucký kanovník Vavřinec Jan Rudawský
1671 - Ondřej Leopold Volčínský z Volčína
1685 -  Anna Kateřina Leopolda, paní z Wittenu, která jej koupila pro svého syna
             Rudolfa Kryštofa  Přemyslava svobodného pána z Wittenu
Z uvedeného období však nemáme zpráv o poddaných a jejich životě. Podle lánového rejstříku z roku 1677 bylo v Loučce celkem 18 usedlostí z nichž 13 bylo skutečně obděláváno.

doba do zrušení poddanství v roce 1848

1733 - dědic posledního majitele František Reginald svobodný pán z Andlern, který v roce 1744 prodal svým poddaným majetek jako majetek dědičný.
1802 - František Xaver Tersch a jeho syn, který se zapsal především přestavbou chudobínského zámku.
Po celé období feudalismu byla Loučka téměř bezvýznamnou vesničkou, její základ představovali sedláci a postupně k nim přibývali domkaři s domky postavenými na pozemcích obce. Teprve na sklonku feudalismu se spíše jako bílé vrány objevují živnostníci.
V roce 1790 stálo ve vsi 20 domů, v roce 1846 zde bydlelo ve 47 domech 305 obyvatel.
I v první polovině 19. století Loučce chyběla dominanta kostela, uprostřed návsi však stávala dřevěná zvonička, na místě které v roce 1838 Eustach Kuchař postavil novou kapli zasvěcenou sv. Janu Křtiteli.

období po roce 1848 a na přelomu století

Podle provizorního obecního zákona z roku 1850 byla vytvořena obecní samospráva v čele s obecní radou a starostou. Loučka byla začleněna do politického či správního okresu s hejtmanstvím v Litovli.
Ani Loučka nezůstala stranou podnikatelského ruchu - založení mlékařského družstva a výstavba společné mlékárny v roce 1900. Postupně se rozšiřovalo spojení Loučky s okolním světem (v roce 1902 nová silnice do Bílska), od r. 1893 spadala Loučka pod poštu v Cholině. V r. 1902 byl rovněž založen spolek dobrovolných hasičů.
V roce 1912 byla postavena škola se dvěma třídami a bytem pro učitele

1918 - 1945

Jako jedna z prvních obcí v republice postavila a odhalila již v létě 1919 obec Loučka pomník T.G.Masarykovi. Počet obyvatel v obci se po dosažení vrcholu v roce 1921 (488 osob) pomalu klesal, takže v roce 1930 činil již jen 462 osoby. V obci byly dva hostince a dva obchody se smíšeným zbožím. V letech 1923-1926 byla vystavěna důležitá silnice z Loučky ke Slavětínu a v roce 1928 byla zavedena do Loučka i elektrická energie.

odhalení pomníku T.G.Masaryka
01

cvičenci Sokola z 20.let
02

sbor dobrovol. hasičů z 30.let
03

Od osvobození dodnes

Po válce vznikly zde vznikly organizace tří stran Národní fronty, lidové, komunistické a sociálně demokratické, nepronikla sem výrazněji strana národně socialistická. Únorové bezprostředně následující události proběhly v Loučce bez viditelnějších otřesů. JZD bylo v Loučce založeno vlastně až na druhý pokus (po první ustavující schůzí družstva v dubnu 1952) v září 1952. Do roku 1960 byl postaven kravín a v roce 1963 bylo zdejší JZD připojeno k JZD v Bílsku pod názvem Kolektiv.

Až do roku 1960 byla Loučka samostatnou obcí, kdy byla připojena k Bílsku. V roce 1980 byly obce Loučka a Bílsko připojeny k Cholině, to vše se změnilo až v roce 1989, kdy se Loučka opět osamostatnila. K nejvýznamnějším událostem posledního desetiletí se řadí zřízení telefonní sítě, plynofikace a obecní vodovod.

Použity materiály z publikace:
PAMĚTI OBCE LOUČKY od autorů Stanislavy Kovářové a Josefa Bartoše

 

Obecní úřad Loučka

Loučka 76, 783 22 Cholina
+420 585 349 290
+420 778 097 372
obec@obec-loucka.cz

Úřední hodiny

Pondělí 17:00 - 19:00
Středa 17:00 - 19:00
CzechPoint

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Letecké snímky obce
Nastavení souborů cookies
Tento web používá soubory cookie, které pomáhají fungování webu, zajištění bezpečnosti a také ke sledování vaší interakce s naším webem a přehrávání videí.  více informací o použití cookies
Přijmout nezbytné
Přijmout vše